Rozliczenia PIT

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące rozliczeń PIT. Dowiesz się jak dostarczyć PIT do urzędu skarbowego, jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT oraz zdobędzisz wszystkie podstawowe informacje na temat corocznych zeznań podatkowych.

monety

Co oznacza skrót PIT?

Skrót PIT pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Istnieje również podatek dochodowy od osób prawnych, zwany CIT (Corporate Income Tax). Podatek od dochodów osób fizycznych można rozliczyć przez internet. »

W jaki sposób wykonać rozliczenie roczne ze świadczeń przedemerytalnych? Jaki formularz PIT obowiązuje w tym przypadku i o czym należy pamiętać?

Osoby pobierające z ZUS zasiłek przedemerytalny są zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego. Ma to na celu weryfikację wysokości wypłacanego świadczenia, gdzie w przypadku występujących różnić zwracane są: przez ZUS naliczone kwoty przez podatnika nadpłacone świadczenia. Deklaracja podatkowa powinna zostać przedłożona bez względu na to, czy zasiłek pobierany by... »

Czy jest dostępna instrukcja wypełniania PIT za 2014 rok, zawierająca wyjaśnienia do obliczenia podatku za 2014 rok?

Samodzielne obliczenie podatku z wykorzystaniem darmowego programu do rozliczenia PIT przez internet jest bardzo łatwe. Program jest intuicyjny, a dodatkowo użytkownik krok po kroku jest instruowany o tym, jak należy wypełnić deklarację. Na każdym etapie pojawiają się podpowiedzi, jakie dane należy wpisać do kolejnych rubryk formularza, przy czym w sytuacji błędnie uzupełnionych informacji natychm... »

Jaka jest najniższa kwota podlegająca rocznemu rozliczeniu podatkowemu? Czy jest dochód wolny od podatku?

Najniższa kwota podlegająca rocznemu rozliczeniu podatkowemu wynosi 3091 zł rocznie i nie uległa zmianie od 2009 roku. Dochód wolny (kwota wolna) od podatku oznacza, że nawet jeżeli uzyskujemy dochody, a od naszego wynagrodzenia potrącane są składki ZUS oraz pobierany jest podatek, nie mamy obowiązku jego zapłaty. Jeżeli nasze dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą 3091 zł – w rozlic... »

Rozliczenia PIT

Rozliczenie PIT obowiązkiem podatnika Osoby, które w danym roku osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobligowane są do terminowego złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych powinni przekazać rozliczenie PIT do 30 kwietnia, natomiast podatnicy osiągający przychody... »

Numer referencyjny deklaracji podatkowej

Potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej Numer referencyjny nadawany jest deklaracji podatkowej złożonej przez internet w chwili wprowadzenia jej do systemu informatycznego organu podatkowego. Przyznanie numeru nie oznacza bynajmniej, iż dana deklaracja podatkowa została złożona prawidłowo. Pozytywną (pod względem formalnym) weryfikację potwierdza bowiem dopiero przyznanie numeru UPO. W proced... »

dokumenty

Zeznanie podatkowe – kiedy i gdzie złożyć?

Gdzie złożyć PIT? Istnieje kilka różnych sposobów na przekazanie zeznania podatkowego urzędowi skarbowego. Z jednej strony są to metody tradycyjne (bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przesyłka pocztowa), a z drugiej nowe, które pojawiły się dopiero w ostatnich latach – przez Internet czy za pomocą tzw. urzędomatów. Najbardziej tradycyjny ze sposobów składania deklaracji to oczywiście bezpośrednia ... »

Jak rozliczyć podatek

Termin i deklaracja PIT Początkiem każdego roku podatnicy są zobowiązani do terminowego składania deklaracji podatkowych. Przedkładanie do urzędu skarbowego zeznania podatkowego ma na celu rozliczenie się z przychodów osiągniętych w minionym roku rozliczeniowym. Właściwe wypełnienie deklaracji podatkowej i obliczenie podatku nie zawsze wymaga pomocy specjalisty, można wykonać to samodzielnie. Trze... »

Podatnik i płatnik PIT

W skrócie można powiedzieć, że podatnik to pracownik a płatnik to pracodawca. Podatnik Podatnikiem jest osoba fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca obowiązkowi podatkowemu zgodnie z ustawą podatkową. Podatnik jest zobowiązany do terminowego ujawniania źródeł przychodu, zgłaszając w deklaracji podatkowej dochód uzyskany w ciągu roku p... »

formularze pit

Co to jest PIT?

Podatek dochodowy – PIT PIT, czyli z angielskiego Personal Income Tax, to skrót określający podatek dochodowy od osób fizycznych. Tak samo oznaczane są również składane przez podatników deklaracje rozliczeniowe (udostępniane przez Ministerstwo Finansów). Ten bezpośredni podatek obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Warto przy tym pamiętać, że dochód rozumiany jest jako nadwyżka s... »

Strona 3 z 41234