pit-37

Porady z tagiem “pit-37”

Formularz PIT-37 jest najczęściej wykorzystywanym formularzem PIT. To na nim wykazujemy dochody uzyskane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

rok 2014

Co nowego w PIT 2014?

Od najbliższego roku czekają nas pewne nowości w rozliczeniu PIT. Pracodawcy formularze PIT dla pracowników wyślą tylko przez Internet, a rodzice trójki lub większej liczby dzieci dostaną większą ulgę prorodzinną. Zmianie ulegną również wzory niektórych deklaracji, a w planach jest wypełnianie formularzy przez urzędy skarbowe. PITy dla pracownika tylko przez Internet Od nowego roku każdy przedsięb... »

czas biegnie

Do kiedy trzeba się rozliczyć z PITu?

Terminowe złożenie deklaracji PIT jest ważne, ponieważ złożenie PITu po terminie może skutkować karą grzywny. Termin rozliczenia PITu zależy od rodzaju formularza, na jakim rozliczamy swój dochód. Większość formularzy PIT należy złożyć do 30 kwietnia 2018 roku. Oczywiście nie trzeba czekać ze złożeniem formularza do kwietnia. Można złożyć wcześniej i nawet jest to zalecane. Osoby, które wcześniej ... »

pracownicy

Jaki PIT – umowa o pracę

Do rozliczania dochodów z tytułu umowy o pracę przeznaczony jest formularz PIT-37. Ten sam formularz obowiązuje podatników, którzy oprócz dochodu z umowy o pracę uzyskali dochód również z umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, muszą jednak wypełnić PIT-36 lub dwa formularze. Umowa o pracę w PIT-36 Formularz PIT-36 muszą wypełnić poda... »

formularz pit37

Jaki PIT – umowa o dzieło lub umowa zlecenie

Dla osób, które w poprzednim roku podatkowym zatrudnione były na umowę o dzieło lub umowę zlecenie przeznaczony jest formularz PIT-37. W niektórych sytuacjach konieczne może być jednak złożenie PIT-36. Dotyczy to tych, którzy oprócz pracy na umowę o dzieło lub zlecenie, uzyskiwali dochód z pracy za granicą, z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z wynajmu mieszkania opodat... »

wspólnota mieszkaniowa

Jaki PIT – wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinien na początku roku złożyć formularz PIT-8AR. Jest to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady należy ją złożyć do końca stycznia, jednak w 2015 roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc wyjątkowo termin złożenia PIT-8AR mija 2 lutego. Ponadto, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinien wypełnić formular... »

żołnierz

Jaki PIT dla żołnierza?

Podobnie jak osoby zatrudnione na umowie o pracę albo zlecenie, żołnierze składają deklarację PIT-37 (możliwe jest rozliczenie PIT-37 online). Wypełniają ją na podstawie otrzymanej deklaracji PIT-11. Żołnierze zawodowi nie podlegają powszechnemu systemowi emerytalnemu w ZUS (objęci są odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego), dlatego na otrzymanej przez nich deklaracji PIT nie znajdą się skład... »

twórca

Jaki PIT dla twórców?

Twórcy i autorzy wypełniają formularz PIT-37. Jeśli wykonywali utwory podlegające prawom autorskim należą im się 50% koszty uzyskania przychodu i w związku z tym w części C – dochody/straty ze źródeł przychodu wypełniają wiersz “Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”. Jeżeli jednak wykonywali dzieła, do których nie posiadają praw autorskich, wypełniają wie... »

uczeń

Jaki PIT dla ucznia

Dochód uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia a byli zatrudnieni na umowie o pracę, umowie zlecenia lub dzieło należy wykazać na oddzielnym formularzu PIT (nie dopisywać dochodu ucznia do dochodu rodziców). Deklaracja powinna jednak zostać podpisana przez rodziców. Takie same zasady dotyczą dochodu ze stypendiów oraz z przedmiotów dziecka. Jeżeli uczeń był zatrudniony w opraciu o umowę o... »

rozliczenie z malzonkiem

Jaki PIT wybrać – rozliczenie z małżonkiem

Jeśli oboje małżonkowie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, powinni wypełnić formularz PIT-37. Ten sam formularz obowiązuje w sytuacji, w której jeden z małżonków był zatrudniony na etat lub na umowie cywilnoprawnej, a drugi w ogóle nie pracował. Jeśli natomiast co najmniej jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje inne dochody wykazywan... »

pit przez inernet

Jaki PIT – działalność gospodarcza i umowa o pracę

Formularz PIT, jaki należy wypełnić jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą oraz będąc zatrudnionym na umowie o pracę zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zatrudniony na etat (na umowę o pracę) a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, przychody z obu tych źródeł powinieneś wykazać w formularzu PIT-36. Formularz... »

Strona 3 z 41234