Ulgi i odliczenia

Ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, na internet, ulga budowlana, remontowa… przepisy dotyczące ulg i odliczeń od podatku dochodowego co roku wzbudzają duże emocje i wiele pytań. Sprawy nie ułatwia fakt, że prawie co roku przepisy dotyczące ulg ulegają zmianie. Mamy nadzieję, że nasz poradnik o ulgach i odliczeniach będzie pomocny i umożliwi jak najbardziej korzystne rozliczenie PIT.

dojazd do pracy komunikacją miejską

PIT – Ulga za dojazd do pracy

Osoby, które pracują poza miejscem zamieszkania często mają możliwość otrzymania zwrotu podatku, poprzez skorzystanie z tzw. ulgi za dojazd do pracy. Dojazdu do pracy nie odliczamy jednak w ramach “ulgi podatkowej”, to znaczy nie odliczamy kosztów od dochodu ani od podatku (nie należy dołączać załącznika PIT/O). Możemy powiększyć o wydatki na dojazd do pracy koszty uzyskania przychodu,... »

uczniowie

PIT – Ulga uczniowska (na wyszkolenie uczniów)

Ulga uczniowska przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które kształcą uczniów w swoich firmach. Została ona jednak zlikwidowana w 2004 roku i obecnie można z niej korzystać jedynie na zasadzie praw nabytych. Oznacza to, że skorzystać z niej można tylko wtedy jeśli uczniowie rozpoczęli szkolenie lub naukę zawodu najpóźniej w roku szkolnym 2003/2004. Ulga na wysz... »

uczeń

PIT – Ulga edukacyjna

Od kilku lat nie obowiązuje już tzw. ulga edukacyjna. Nie ma więc możliwości odliczenia w zeznaniu PIT wydatków na naukę, szkolenia, kursy, zakup podręczników czy inne wydatki na naukę. Ulg “edukacyjnych” było właściwie kilka: ulga za dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika, ulga za kształcenie dzieci w prywatnych szkołach podstawowych, zawodowych i średnich, ulga za kształcen... »

zagranica

PIT – Ulga abolicyjna

Co to jest ulga abolicyjna? Istnieją dwie metody rozliczenia dochodów z zagranicy, dzięki którym możemy uniknąć zapłacenia podwójnego podatku: metoda zwolnienia z progresją – przy tej metodzie dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce (opodatkowane za granicą) metoda proporcjonalnego odliczenia – przy tej metodzie dochody są opodatkowane w Polsce To, którą metodę musimy zastosować ... »

ulga dla niepełnosprawnych

PIT – Ulga rehabilitacyjna (dla niepełnosprawnych)

Ulga rehabilitacyjna przy zeznaniu podatkowym PIT Podatnicy mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dzięki której odliczyć od dochodu można sumę wydatków poniesionych w danym roku na cele rehabilitacyjne i podobne związane z ułatwieniem czynności życiowych. Prawo do ulgi przysługuje osobie niepełnosprawnej lub osobie, która utrzymywała w danym roku osobę niepełnosprawną. Zgodnie z przepisami, jako... »

rodzina

Kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej i jak rozliczyć się z dzieckiem, które pracowało?

Zasady przyznawania ulgi prorodzinnej zostały zmienione. W tym roku skorzystają na tym podatnicy, którzy posiadają troje i więcej dzieci- bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 % a na czwarte i każde kolejne o 100 %. Niekorzystne zmiany odczują rodzice jedynaków –  jeżeli ich roczny dochód przekracza 112 tysięcy zł, nie będą mieli prawa do otrzymania ulgi pro... »

zus

PIT – Ulgi i odliczenia

Odliczenie składek w zeznaniu podatkowym Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik/płatnik ma prawo odliczyć od osiągniętego dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Lepiej z perspektywy podatnika wygląda sytuacja ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie dotyczy podatku, a nie dochodu. Składki te opłacane są bezpośrednio przez płatnika (np. pr... »

ulga budowlana

PIT – Ulga budowlana

Ulga budowlana – zwrot podatku VAT Przepisy warunkujące zwrot podatku VAT za materiały budowlane obowiązywały tylko do końca 2013 roku. Od stycznia 2014 roku ulga budowlana została ograniczona, a zwrot podatku VAT za materiały budowlane zakupione przed wskazaną datą będzie można uzyskać do 5 lat od daty ich nabycia. Aby móc ubiegać się o zwrot podatku, trzeba potwierdzić termin zakupu termin... »

spadek

Podatek od spadku

Spadek w rozliczeniu podatkowym Podobnie jak w przypadku darowizny, obowiązek podatkowy może zaistnieć również w przypadku otrzymania spadku, który traktowany jest jako nieodpłatny przyrost majątku. Decyzja o wysokości podatku od spadku należy do właściwego urzędu skarbowego, który na podstawie przedłożonej przez podatnika deklaracji PIT wydaje stosowną decyzję. Podatnik w rozliczeniu rocznym jest... »

zus

Odliczenie składek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik/płatnik ma prawo odliczyć od osiągniętego dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Lepiej z perspektywy podatnika wygląda sytuacja ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie dotyczy podatku, a nie dochodu. Składki te opłacane są bezpośrednio przez płatnika (np. pracodawca), ale dzielą się na dwie grupy: ... »

Strona 4 z 512345