Ulgi i odliczenia

Ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, na internet, ulga budowlana, remontowa… przepisy dotyczące ulg i odliczeń od podatku dochodowego co roku wzbudzają duże emocje i wiele pytań. Sprawy nie ułatwia fakt, że prawie co roku przepisy dotyczące ulg ulegają zmianie. Mamy nadzieję, że nasz poradnik o ulgach i odliczeniach będzie pomocny i umożliwi jak najbardziej korzystne rozliczenie PIT.

krwiodawstwo

PIT – Ulga dla krwiodawców

Honorowe krwiodawstwo to nie tylko piękny dar ratujący ludzkie życie. To nie tylko dzień wolny od pracy i czekolada. Honorowi krwiodawcy mają również możliwość skorzystania z ulgi z tytułu darowizny krwi przy rozliczaniu zeznania podatkowego. Wysokość ulgi dla krwiodawców Wysokość ulgi za oddanie krwi jest zależna od tego ile krwi zostało oddane. Jeden litr krwi jest wyceniony na 130 zł. Jako R... »

pokój w mieszkaniu

PIT – Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa pozwalała na uniknięcie podatku dochodowego koniecznego do zapłaty w przypadku sprzedania nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. Podatku nie płaciły osoby, które przed sprzedażą nieruchomości, były w niej zameldowane co najmniej przez jeden rok. Piszemy jednak w czasie przeszłym, ponieważ ulga meldunkowa już nie obowiązuje. Dotyczyła sprzedaży nieruchomości nab... »

małżeństwo

PIT – Ulga małżeńska

Polskie przepisy ustawy o PIT nie przewidują “ulgi małżeńskiej” jednak małżeństwa mogą liczyć na pewne udogodnienia. Wspólne rozliczenie PITu W niektórych przypadkach warto jest skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia PITu. Będzie to korzystne w przypadku małżeństw, w których jedna osoba nie pracuje lub zarabia bardzo niewiele oraz wtedy, kiedy jedna z osób ma na tyle wysokie zar... »

ulga prorodzinna 2015

PIT – Ulga na dziecko (prorodzinna)

Ulga na dziecko (prorodzinna) umożliwia odpisanie od podatku ustalonych w ustawie o podatku dochodowym kwot. Od początku 2015 roku obowiązują zmiany w uldze prorodzinnej. Na większe ulgi mogą liczyć rodzice wychowujący 3 lub więcej dzieci. Możliwe jest również otrzymanie całości ulgi w przypadku niemożliwości odliczenia całej przysługującej kwoty w formularzu PIT ze względu na niski podatek. »

narzędzia do remontu

PIT – Ulga remontowa

Pod pojęciem “ulga remontowa” czasem jest rozumiany zwrot podatku VAT a czasem zlikwidowana już w 2005 roku możliwość odliczenia wydatków na remont od podatku dochodowego. Nie należy tych dwóch ulg mylić. Ulga remontowa – zwrot podatku VAT Ulga remontowa umożliwiała zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane. Zwrotowi podlegała różnica między kwotą wynikającą ze st... »

mieszkanie w domu

PIT – Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa umożliwia uniknięcie podatku od sprzedaży nieruchomości. Według przepisów, jeżeli sprzedamy nieruchomość w ciągu 5 lat od zakupu, jesteśmy zobowiązani do zapłaty 19% podatku. Jeśli jednak przychód ze sprzedaży przeznaczymy w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe, możemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej, a co za tym idzie – podatku nie zapłacimy. Co to są cele mieszkaniowe ... »

studenci

PIT – Ulga studencka

Często zadawanym przez podatników pytaniem jest pytanie o “ulgę studencką”. Przepisy nie zawierają jednak żadnej ulgi dla studentów. Istnieje co prawda ulga zwana “ulgą uczniowską” jednak jest ona przeznaczona dla firm zatrudniających uczniów i przyuczających ich do zawodu a nie dla samych uczniów. Studenci, jeżeli pracują mogą skorzystać z ulg przewidzianych dla wszystkich... »

ulga odsetkowa

PIT – Ulga odsetkowa (kredyt hipoteczny)

Ulga odsetkowa umożliwia odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe (budowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego, zakup nowego budynku, zakup lokalu w nowo wybudowanym budynku). Ulga ta została jednak zlikwidowana na początku 2007 roku i obecnie można z niej korzystać jedynie na zasadach praw nabytych. Oznacza to, że odsetki od kredytu mogą odliczać te osoby, które p... »

lekarstwa

PIT – Ulga za lekarstwa

Nie istnieje w przepisach “ulga za lekarstwa”, możemy jednak odliczyć wydatki na leki w ramach “ulgi rehabilitacyjnej“. Wymaganiem jest jednak orzeczona niepełnosprawność (I, II albo III stopień) lub otrzymywanie renty. Potrzebujemy również zaświadczenia od lekarza specjalisty o tym, że faktycznie potrzebujemy danych leków. Wysokość ulgi za lekarstwa W ramach ulgi możemy od... »

emeryci

PIT – Ulgi dla emerytów

Nie istnieją w przepisach specjalne ulgi przeznaczone tylko dla emerytów. Będąc emerytem warto jednak zapoznać się z przepisami dotyczącymi ulgi rehabilitacyjnej. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in. wydatki na lekarstwa, sprzęt rehabilitacyjny oraz dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych i w uzdrowiskach. Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest jednak posiad... »

Strona 3 z 512345