Ulgi i odliczenia

Ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, na internet, ulga budowlana, remontowa… przepisy dotyczące ulg i odliczeń od podatku dochodowego co roku wzbudzają duże emocje i wiele pytań. Sprawy nie ułatwia fakt, że prawie co roku przepisy dotyczące ulg ulegają zmianie. Mamy nadzieję, że nasz poradnik o ulgach i odliczeniach będzie pomocny i umożliwi jak najbardziej korzystne rozliczenie PIT.

zwrot podatku

Jak rozliczyć darowizny

Czym jest darowizna? Darowizna najprościej może być rozumiana jako forma nieodpłatnego wzbogacenia obdarowanego przez darczyńcę, czyli osobę zobowiązującą się do świadczenia kosztem posiadanego majątku. Za przedmiot darowizny może być uznane: prawa majątkowe, prawa pozbawione wartości majątkowej. Zazwyczaj otrzymanie darowizny pociąga za sobą konieczność zapłacenia podatku, zdarzają się jednak syt... »

dziecko

Jaka kwota należy się na odliczenie na dziecko zgodnie z przepisami dotyczącymi ulgi rodzinnej?

Wypełniając deklarację podatkową, zawsze należy pamiętać o sprawdzeniu aktualnych na danych rok przepisów w zakresie ulg i odliczeń. Nieznajomość obowiązujących zasad i limitów przysługujących w ramach ulgi prorodzinnej może prowadzić do błędnego wypełnienia deklaracji PIT, co wiążę się z kolei z koniecznością sporządzenia korekty. W 2013 roku zmianie ulegają przepisy regulujące stosowanie ulgi ro... »

e-deklaracja

PIT – Ulga na internet

Dwa lata korzystania z ulgi internetowej Przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkujący korzystanie z ulgi internetowej został w 2013 roku zmieniony. Mimo że ulga ta nadal będzie obowiązywać, możliwość jej stosowania została ograniczona. Zgodnie z nowymi przepisami ulga podatkowa nie może być stosowana w każdym roku. Można z niej korzystać tylko w dwóch kolejno następujących po... »

Strona 5 z 512345