pit internet

Porady z tagiem “pit internet”

Rozliczenie PIT przez Internet to szybki i wygodny sposób na wypełnienie obowiązku wobec urzędu skarbowego. Jest to sposób rekomendowany przez same urzędy skarbowe oraz Ministerstwo Finansów. Dowiedz się w jaki sposób wypełnić i przesłać PIT przez Internet i co jest do tego potrzebne.

pit przez internet

Wstępne zeznanie podatkowe (PFR)

Zgodnie z obietnicami Ministerstwa Finansów, ruszyła właśnie usługa PFR (ang. Pre-Filled tax Return), czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Na czym to polega i czy faktycznie można uznać, że “fiskus wypełnia pity”? »

rozliczenie pit online

Rozliczenie PITu online

Rozliczenie PITu przez Internet nie należy do trudnych, jednak ze względu na to, że jest to wciąż dosyć nowy sposób na rozliczenie PIT, wiele osób ma problem z taką formą rozliczenia. Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące rozliczenia PITu online. Jak wypełnić PIT online? Najłatwiejszym sposobem na rozliczenie PITu online jest skorzystanie z programu przygotowanego przez profesjonaln... »

formularz pit37

PIT-37 – Gdzie ulga za internet?

Ulga za internet należy do ulg, które odliczamy od dochodu. W formularzu PIT-37 należy więc wykazać ją w części D – Odliczenia od dochodu. Odpowiednia rubryka to pozycja 105 i ewentualnie 106, jeśli rozliczamy się z małżonkiem. Dodatkowo, należy wypełnić załącznik PIT/O i wykazać ulgę za internet w części B tego załącznika, w wierszu “Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet”.... »

wysyłka

Jak wysłać PIT przez Internet?

W celu wysłania PITu przez Internet należy skorzystać z sytemu e-Deklaracje przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Możliwe są dwa sposoby na wypełnienie i wysłanie PITu przez e-Deklaracje – zainstalowanie aplikacji e-Deklaracje Desktop lub specjalnej wtyczki do programu Adobe Reader. Łatwiejszym sposobem jest skorzystanie z naszego darmowego programu, który możesz ściągnąć poniżej. Prog... »

podpis tradycyjny

Jak podpisać PIT przez Internet?

Najczęściej wykorzystywane przez podatników formularze PIT, np. PIT-37, PIT-36 nie wymagają podpisu. Jako “podpis” traktowane jest podanie danych osobowych oraz kwoty przychodu z zeszłorocznego zeznania podatkowego. Dane te należy podać w systemie e-Deklaracje (jeśli korzystasz z programu do PIT, podajesz te dane za pośrednictwem programu). Obejrzyj film przedstawiający rozliczenie PIT... »

e-mail

Na jaki email wysłać PIT?

Często zadawanym przez podatników pytaniem, jest pytanie na jaki adres e-mail wysłać PIT? Odpowiedź jest prosta: PITów nie wysyłamy na email. Do wysyłania formularzy PIT online służy system e-Deklaracje (Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów). Po wysłaniu deklaracji poprzez ten system otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem odebrania deklaracji przez urząd skar... »

pit przez inernet

Rozliczenie PIT przez Internet – co potrzebne?

Dokumenty potrzebne do rozliczenia PIT przez Internet Dokumenty, których potrzebujesz do rozliczenia PIT przez Internet nie różnią się zasadniczo od dokumentów potrzebnych przy tradycyjnym wypełnianiu PIT. Potrzebujesz więc swoje dane osobowe, deklarację PIT otrzymaną od pracodawcy oraz dokumenty poświadczające prawo do ulg i odliczeń. Dokumentów poświadczających prawo do ulg oczywiście nie musisz... »

formularze pit

Wybór deklaracji PIT

Deklaracje PIT Podatnikom (mieszkańcom Polski) udostępniono różne deklaracje PIT, za pomocą których rozliczą dochody uzyskane w danym roku rozliczeniowym. Wszystkie można rozliczyć przez internet. Praca Osoby zarabiające jedynie na podstawie umowy o pracę wybierają PIT-37. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ilość zawartych w danym roku umów o pracę. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych (o dz... »

Czy złożenie PIT przez Internet wymaga podpisu elektronicznego? Czy są formularze PIT, w przypadku których ten obowiązek nie jest wymagany?

Od 2012 roku podatnicy mają możliwość składania drogą elektroniczną deklaracji, które nie wymagają podpisu kwalifikowanego. Deklaracje, takie jak PIT-36 oraz PIT-37 można składać, stosując bezpieczny podpis elektroniczny, który stanowią informacje dotyczące podatnika, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, kwota przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym składan... »

formularz pit-11

Czy można rozliczyć i przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego przez Internet? Czy w takiej sytuacji wymagany jest podpis elektroniczny czy tradycyjny?

PIT-11, wystawiany przez pracodawcę i zawierający informację o wysokości uzyskanego przez pracownika przychodu, może być przekazywany do właściwego urzędu skarbowego również online – drogą elektroniczną. Formularz musi jednak zostać podpisany tzw. e-podpisem – czyli bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów coraz więcej osób korzysta z ... »

Strona 1 z 212