Co to jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany jest to elektroniczny podpis, zgodnie z przepisami równoważny podpisowi własnoręcznemu. Aby mieć możliwość składania podpisów kwalifikowanych konieczny jest zakup specjalnego urządzenia do odczytu kart oraz aplikacji a także posiadanie certyfikatu i klucza (klucza w formie elektronicznej, tzn. hasła).

W jaki sposób wykonać rozliczenie roczne ze świadczeń przedemerytalnych? Jaki formularz PIT obowiązuje w tym przypadku i o czym należy pamiętać?

Osoby pobierające z ZUS zasiłek przedemerytalny są zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego. Ma to na celu weryfikację wysokości wypłacanego świadczenia, gdzie w przypadku występujących różnić zwracane są: przez ZUS naliczone kwoty przez podatnika nadpłacone świadczenia. Deklaracja

Czy jest dostępna instrukcja wypełniania PIT za 2014 rok, zawierająca wyjaśnienia do obliczenia podatku za 2014 rok?

Samodzielne obliczenie podatku z wykorzystaniem darmowego programu do rozliczenia PIT jest bardzo łatwe. Program jest intuicyjny, a dodatkowo użytkownik krok po kroku jest instruowany o tym, jak należy wypełnić deklarację. Na każdym etapie pojawiają się podpowiedzi, jakie dane należy wpisać

Jaka jest najniższa kwota podlegająca rocznemu rozliczeniu podatkowemu? Czy jest dochód wolny od podatku?

Najniższa kwota podlegająca rocznemu rozliczeniu podatkowemu wynosi 3091 zł rocznie i nie uległa zmianie od 2009 roku. Dochód wolny (kwota wolna) od podatku oznacza, że nawet jeżeli uzyskujemy dochody, a od naszego wynagrodzenia potrącane są składki ZUS oraz pobierany jest

Jaki adres wpisać w PIT?

W formularzach PIT przy rocznym zeznaniu podatkowym należy podać adres zamieszkania, a nie adres zameldowania. PIT należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowym, tzn. tam, gdzie mieszkaliśmy 31 grudnia 2014 roku.

Do kiedy trzeba się rozliczyć z PITu?

Większość formularzy PIT należy złożyć do 30 kwietnia 2015 roku. Dotyczy to rozliczenia dochodów: z pracy (PIT-37), z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-36L), z giełdy (PIT-38), z nieruchomości (PIT-39). Niektórzy podatnicy mają jednak obowiązek rozliczenia się

Jaki okres obejmuje PIT?

Rozliczenie roczne podatku dochodowego obejmuje poprzedni rok podatkowy. Oznacza to, że do 30 kwietnia 2015 roku należy złożyć deklarację PIT za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

Co oznacza skrót PIT?

Skrót PIT pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozliczenia PIT

Rozliczenie PIT obowiązkiem podatnika Osoby, które w danym roku osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobligowane są do terminowego złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych powinni przekazać

Numer referencyjny deklaracji podatkowej

Potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej Numer referencyjny nadawany jest deklaracji podatkowej w chwili wprowadzenia jej do systemu informatycznego organu podatkowego. Przyznanie numeru nie oznacza bynajmniej, iż dana deklaracja podatkowa została złożona prawidłowo. Pozytywną (pod względem formalnym) weryfikację potwierdza bowiem dopiero przyznanie

ban-page

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress