Co zrobić z PIT-11?

Każdy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego deklarację PIT-11. Jest to dokument, na podstawie którego pracownik wypełnia deklarację PIT-37, którą musi przekazać do urzędu skarbowego. Deklaracji PIT-11 nigdzie nie wysyłamy, jest to dokument tylko dla nas. Dla ułatwienia

Jak sprawdzić czy PIT dotarł do urzędu?

Jeżeli PIT został wysłany przez Internet potwierdzeniem dotarcia PITu do urzędu skarbowego jest tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które zostanie wygenerowane przez system e-Deklaracje. Nie należy jednak mylić go z numerem referencyjnym, który otrzymujemy zaraz po wysłaniu PITu i który

Upoważnienie do złożenia PITu

W celu upoważnienia innej osoby do złożenia PITu w naszym imieniu należy wypełnić druk UPL-1. Należy wypełnić ten druk, jeśli chcemy np. aby nasze zeznanie roczne, np. PIT-37 albo PIT-36 zostało złożone przez księgową. Nie muszą wypełniać tego druku rodzice

W jaki sposób złożyć PIT?

Jak dostarczyć PIT do urzędu skarbowego? Jest na to kilka sposobów: Osobista wizyta w urzędzie skarbowym – wadą tego sposobu jest konieczność czekania w kolejce, zwłaszcza jeżeli PIT składamy dopiero w kwietniu, kiedy składa go większość podatników. Zaletą jest możliwość

Co jest potrzebne do rozliczenia PIT?

Najważniejszym dokumentem, którego potrzebujemy do rozliczenia PITu jest deklaracja PIT-11 otrzymana od pracodawcy. Niektóre osoby otrzymają również PIT-8C służący do rozliczenia dochodów giełdowych i z tzw. innych źródeł. Emeryci i renciści otrzymają deklarację PIT-40A lub PIT-11A. W deklaracjach tych znajdują

Od jakiej kwoty trzeba się rozliczać z PITu?

Od rozliczania z PITu zwolnione są jedynie osoby, które uzyskiwały dochody tylko z umowy o dzieło albo umowy zlecenia i umowy te były wystawione na kwotę niższą niż 200 zł brutto. Pozostałe osoby muszą wypełnić deklarację roczną PIT. Kwota wolna

PIT – Ulga na dziecko – jak wypełnić?

Aby rozliczyć ulgę na dziecko, należy wypełnić podstawowy formularz, czyli PIT-37 albo PIT-36 w zależności od tego, z jakich źródeł mieliśmy dochody oraz załącznik PIT/O. Ulga na dziecko należy do ulg, które można odliczyć od podatku. W zeznaniu PIT-37 albo

O co chodzi w rozliczeniu PIT?

Osoby młode, które dopiero co rozpoczęły pracę przeważnie słyszały o czymś takim jak PIT, ale nie zawsze wiedzą o co tak naprawdę w tym chodzi. PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli jak nazwa wskazuje, podatek, który musimy

Co to jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany jest to elektroniczny podpis, zgodnie z przepisami równoważny podpisowi własnoręcznemu. Aby mieć możliwość składania podpisów kwalifikowanych konieczny jest zakup specjalnego urządzenia do odczytu kart oraz aplikacji a także posiadanie certyfikatu i klucza (klucza w formie elektronicznej, tzn. hasła).

W jaki sposób wykonać rozliczenie roczne ze świadczeń przedemerytalnych? Jaki formularz PIT obowiązuje w tym przypadku i o czym należy pamiętać?

Osoby pobierające z ZUS zasiłek przedemerytalny są zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego. Ma to na celu weryfikację wysokości wypłacanego świadczenia, gdzie w przypadku występujących różnić zwracane są: przez ZUS naliczone kwoty przez podatnika nadpłacone świadczenia. Deklaracja

ban-page

Uwaga: Obecny program dotyczy rozliczenia za 2013 rok.
Już wkrótce dostępny będzie nowy program, umożliwiający rozliczenie PIT za 2014 rok.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress