Formularze PIT

Jak wypełnić PIT? Co roku wiele osób zadaje sobie to pytanie. Broszury wydawane przez Ministersto Finansów operują urzędowym językiem i często nie ułatwiają wypełnienia deklaracji. Dlatego odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące wypełniania deklaracji PIT. Prosto i jasno.

formularz pit37

Jaki PIT to PIT zerowy?

Określeniem “PIT zerowy” nazywa się formularz PIT, w którym podatnik, ze względu na brak dochodów, wpisał wszędzie zera. Generalnie, jeżeli nie uzyskaliśmy żadnych dochodów nie mamy obowiązku składania deklaracji PIT (jedynie osoby prowadzące firmę muszą złożyć zeznanie roczne, nawet jeśli nie uzyskały żadnych dochodów). Jeżeli jednak będziemy chcieli uzyskać od urzędu skarbowego zaświ... »

załącznik pit/zg

Co wpisać w PIT/ZG?

PIT/ZG jest załącznikiem służącym do rozliczenia dochodów uzyskanych zagranicą. Nie składamy go nigdy oddzielnie, ale zawsze z podstawową deklaracją PIT. W jednym załączniku wykazuje się dochód z jednego państwa, podatnicy, którzy uzyskali dochód z kilku państw, powinni więc złożyć kilka załączników PIT/ZG. Dochód należy wykazać po przeliczeniu na złotówki. Przeczytaj jaki kurs zastosować do PIT/Z... »

formularz pit-39

PIT-39 – Co to są koszty uzyskania przychodu?

PIT-39 składamy w celu rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Jako koszt uzyskania przychodu można wpisać: koszt zakupu nieruchomości, np. zakupu gruntu, koszt wytworzenia nieruchomości, np. koszt wybudowania domu, nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w trakcie jej posiadania, np. koszt remontu, zapłacony podatek od spadku i darowizn, jeśli nieruchomość otrzymaliśmy jako spadek... »

formularz pit-36

Co rozliczamy w PIT-36?

Częstym pytaniem, jakie zadają sobie podatnicy jest to, który formularz powinni wybrać do złożenia zeznania podatkowego. W praktyce, najczęściej wykorzystywane są PIT-37 i PIT-36, i one często wzbudzają wątpliwości. Przeczytaj jakie formy przychodów należy wykazać i w jakich sytuacjach należy rozliczyć się na formularzu PIT-36. »

formularz pit-5

Jak obliczyć podatek dochodowy w PIT-5?

Od kilku lat nie ma już obowiązku składania deklaracji PIT-5, jednak osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują przychody z najmu albo podobnych umów nadal muszą co miesiąc obliczać zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać je do urzędu skarbowego. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Obliczamy dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przypadku dział... »

formularz pit-8c

Jak rozliczyć PIT-8C – inne źródła?

Odpowiednim formularzem do rozliczenia dochodów z “innych źródeł” jest formularz PIT-36. Jeżeli więc pracowałeś na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło, ale oprócz PITu-11 otrzymałeś od pracodawcy również PIT-8C, wypełniasz nie PIT-37, ale PIT-36. W formularzu tym “inne źródła” z PITu-8C należy przepisać do wiersza “inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7”... »

formularz pit-2

Co daje PIT-2?

PIT-2 daje wyższe comiesięczne wynagrodzenie :) Formularz ten jest oświadczeniem, że nie otrzymujemy emerytury ani renty, nie uzyskujemy dochodów z działalności rolnej ani pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zarabiamy na najmie ani dzierżawie ani nie otrzymujemy świadczeń z Funduszu Pracy ani Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli spełniamy te kryteria nasz pracodawca ma ... »

załącznik pit/o

PIT/O (PIT 0) – gdzie wpisać ulgę na leki?

Osoby korzystające z ulgi na leki często mają problem z rozliczeniem takich wydatków w załączniku PIT/O, ponieważ nie zawiera on rubryki “ulga na leki”. Gdzie należy więc zawrzeć ulgę na leki? Ulga na leki nie jest oddzielną ulgą, dlatego nie ma dla niej oddzielnej rubryki. Wydatki na leki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, odpowiednią rubryką jest więc “Wydatki na ce... »

rdzaj działalności pit/b

Jaki rodzaj działalności wpisać w PIT/B?

Załącznik PIT/B przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z księgi przychodów i rozchodów, czyli  rozliczających się na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. W polu “rodzaj działalności” należy wpisać opisowo główny rodzaj działalności, np. “sklep z obuwiem”, “usługi fryzjerskie”. Można wpisać również kod PKD, ale nie jest to wymag... »

formularz pit-8c

Co się wykazuje w PIT-8C?

PIT-8C jest to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Powinny go wypełnić jednostki dokonujące takich wypłat, a nie osoby, które dochody z takich źródeł otrzymały. Jeżeli otrzymałeś PIT-8C powinieneś na jego podstawie wypełnić PIT-36 (dla przychodów z innych źródeł), PIT-38 (dla dochodów kapitałowych) lub PIT-37 (w prz... »

Strona 2 z 61234»