Formularze PIT

Jak wypełnić PIT? Co roku wiele osób zadaje sobie to pytanie. Broszury wydawane przez Ministersto Finansów operują urzędowym językiem i często nie ułatwiają wypełnienia deklaracji. Dlatego odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące wypełniania deklaracji PIT. Prosto i jasno.

formularz pit-28

Jaki załącznik dodać do PIT-28?

PIT-28 dotyczy przychodów rozliczanych na zasadach ryczałtu. Osoby, które wybrały taką formę rozliczenia podatku muszą dodatkowo wypełnić załącznik PIT-28/A lub PIT-28/B. Mogą też skorzystać z niektórych ulg na załączniku PIT/O lub PIT/D. Załącznik PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych um... »

formularz pit-4r

Jak prawidłowo wypełnić PIT-4R?

PIT-4R jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawcy wypełniają jedną deklarację PIT-4R, w której ujmują zaliczki pobrane od wynagrodzeń wszystkich pracowników. Jak prawidłowo, krok po kroku, wypełnić tą deklarację? A. Miejsce i cel składania deklaracji Deklarację PIT-4R należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania (jeże... »

formularz pit-11

Co to są inne źródła w PIT-11?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa dokładnie czym są “inne źródła“, a jedynie podaje ich przykłady. Generalnie, są to źródła dochodów, których nie można zaklasyfikować do innych, określonych w ustawie źródeł. W formularzu PIT-11, pracodawca powinien zatem wykazać jako “Inne źródła” każdy przychód, który nie wynika z umowy o pracę, czy innej umowy, na... »

formularz pit-11

Jak napisać wniosek o wydanie PIT-11?

Osoby, które w trakcie roku odeszły lub zostały zwolnione z pracy mogą zażądać wydania PIT-11 wcześniej niż przed końcem lutego następnego roku. Pracodawca ma obowiązek wydania PIT-11 w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Przepisy nie precyzują jednak jak taki wniosek powinien być napisany. Wystarczający powinien być tekst np. “Zwracam się z prośbą o wydanie deklaracji PIT-11 obejmującej mie... »

formularz pit-11

Jaki urząd skarbowy wpisać w PIT-11?

W formularzu PIT-11 należy wpisać urząd skarbowy pracownika, właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania. W przypadku pracowników nie mieszkających w Polsce, odpowiedni jest urząd skarbowy zajmujący się osobami zagranicznymi. W każdym województwie jest jeden taki urząd. »

formularz pit37

PIT-37 – Ulga budowlana

Pod hasłem “ulga budowlana” często rozumiany jest zwrot VAT za materiały budowlane. Aby odzyskać zwrot VAT nie wypełniamy jednak PITu, ale druk VZM-1. Nie obowiązuje również dla tego druku termin złożenia 30 kwietnia. Składamy go w dowolnym momencie (ale nie później niż 31.12.2018 za materiały zakupione najpóźniej 31.12.2013). Zwrotu, który otrzymaliśmy nie musimy również wykazywać w d... »

formularz pit37

Co to jest kwota doliczeń do podatku w PIT-37?

Większość podatników nie musi nic wpisywać w rubryce “doliczenia do podatku”. Dotyczy to tylko niektórych sytuacji. Kwotę doliczeń do podatku w PIT-37 powinny wpisać osoby, które: 1. Skorzystały z odliczeń od podatku z tytułu wydatków, jakie poniosły na własne cele mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym: wycofały ze spółdzielni wniesione środki na cele mieszkaniowe lub budowlane, ... »

formularz pit37

Jak wypełnić PIT-37 gdy żona nie pracuje?

Z rozliczenia PIT wspólnie z żoną może skorzystać podatnik, który był w związku małżeńskim przez cały rok oraz przez cały ten okres posiadał wspólność majątkową. Wspólne rozliczenie, w przypadku kiedy żona nie pracuje jest bardzo korzystne. Małżonkowie zyskają dzięki temu co najmniej 556 zł. Tyle zwrotu otrzymają, jeżeli pracujący małżonek nie przekroczył progu podatkowego (dochód poniżej 85 528 z... »

zap-3

Jaki załącznik do PIT-37 z numerem konta?

Numer konta należy podać na druku ZAP-3. »

formularz pit-28

Co można odliczyć w PIT-28?

PIT-28 to deklaracja przeznaczona do wykazania dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Wypełniają ją osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtowo, spólnicy spółek jawnych, a także osoby nie prowadzące działalności, rozliczające na zasadach ryczałtu dochodu z najmu i podobnych umów. Osoby, które uzyskiwały dochody opodatkowane ryczałtowo i w związku z tym ro... »

Strona 3 z 612345»