formularz pit-36

Co rozliczamy w PIT-36?

formularz pit-36Częstym pytaniem, jakie zadają sobie podatnicy jest to, który formularz powinni wybrać do złożenia zeznania podatkowego. W praktyce, najczęściej wykorzystywane są PIT-37 i PIT-36, i one często wzbudzają wątpliwości. Przeczytaj jakie formy przychodów należy wykazać i w jakich sytuacjach należy rozliczyć się na formularzu PIT-36.

Generalnie, w PIT-36 rozliczamy przychody, które uzyskaliśmy bez pośrednictwa płatnika (samodzielnie odprowadzaliśmy zaliczki na podatek dochodowy lub samodzielnie obliczamy podatek do zapłaty za cały rok), które opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Zasady ogólne oznaczają skalę podatkową (dwa progi podatkowe – 18% i 32%) nie wypełniają więc formularza PIT-36 osoby, które uzyskały dochody opodatkowane ryczałtowo lub podatkiem liniowym.

W PIT-36 rozlicza się zatem:
  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych – najczęstsza forma opodatkowania działalności gospodarczej, związana z koniecznością prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów;
  • dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych – jest to np. uprawa w szklarniach, uprawa grzybów, hodowla drobiu, hodowla zwierząt futerkowych, hodowla psów i kotów rasowych;
  • dochody z działalności wykonywanej osobiście, jeśli podatnik samodzielnie wpłacał zaliczki na podatek – dotyczy to np. osób udzielających korepetycji;
  • dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych umów, opodatkowanych na zasadach ogólnych – dochody z wynajmu można opodatkować również ryczałtowo, wtedy podatek wynosi 8,5%, ale nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodu;
  • dochody z zagranicy – w takim przypadku należy dodać załącznik PIT/ZG, w niektórych przypadkach można też skorzystać z ulgi abolicyjnej;
  • dochody z tzw. innych źródeł – są to m. in. dochody z niektórych stypendiów, alimentów, umowa uaktywniająca dla opiekunek do dziecka, dochód ze sprzedaży na Allegro albo innych podobnych serwisach, a także wszystkie inne dochody, których nie można zaliczyć do innej kategorii źródeł dochodu.

PIT-36 przeznaczony jest także dla rodziców, których niepełnoletnie dziecko uzyskało przychód z renty, kapitałów pieniężnych, praw majątkowych, najmu lub dzierżawy. W takiej sytuacji do formularza trzeba dołączyć załącznik PIT/M.

Jeżeli oprócz z któregoś z powyższych źródeł otrzymywaliśmy również dochody z umowy o pracę lub inne wykazywane zwykle na PIT-37, nie składamy dwóch deklaracji, ale w takim przypadku dochody z umowy o pracę również rozliczamy na PIT-36.

Na formularzu PIT-36 rozliczają się także podatnicy, którzy składają PIT łącznie z małżonkiem, który wypełnia PIT-36 (jeśli zatem przykładowo pracowałeś na umowę o pracę, a żona prowadzi działalność na zasadach ogólnych i chcecie rozliczyć się wspólnie, składacie jeden formularz PIT-36).

Przeczytaj więcej o formularzu PIT-36.

Najłatwiejszy sposób na rozliczenie PIT-36 to wypełnienie i złożenie formularza przez internet.

Obejrzyj film przedstawiający jak rozliczyć w PIT-36 dochody z działalności gospodarczej.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!